Her kan du læse den nyeste udgave af nyhedsbladet Riis og Ros.

Riis og Ros udkommer ca. 4 gange om året. Her kan du holde dig orienteret om hvad der er sket af stort og småt på Riis Friplejehjem i den forgange periode og hvilke arrangementer der er i nærmeste fremtid. Redaktionen modtager gerne indlæg til bladet. Indlæg kan afleveres på plejehjemmet eller mailes til evs.@diakon.dk.

 

Riis og Ros december 2017


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.