På nedenstående sider kan du få et lille overblik over regler og procedurer i forbindelse med at du ønsker at blive beboer på Riis Friplejehjem

Visitation

Bolig / husleje

Servicepakke / kost

Informationsmappe for nye beboere

Beboer- og pårørenderådet

Du er altid velkommen til at kontakte Riis Friplejehjem for at høre nærmere om en evt. ledig bolig eller blive skrevet op på en evt. venteliste. Ligeledes er der mulighed for at aftale besøg og få en rundvisning på hjemmet. Se kontakt oplysninger her .


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.