Informationsmappe for nye beboere Riis Friplejehjem

Som ny beboer på Riis Friplejehjem kan du her læse lidt om hvilke muligheder og rammer der er omkring din nye bolig. Det kan være oplysninger om f.eks. spisetider, tv-kanaler, telefon, internet, beboer- og pårørenderåd osv.

Se informationsmappen her:    Informationsmappe


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.