Beboer- og pårørenderådet på Riis Friplejehjem

Det er rådets opgave at repræsentere beboernes interesse på Riis Friplejehjem. Rådet skal høres om tilsynsrapporter for Riis Friplejehjem. Rådet består af 11 medlemmer. 3 brugere, 4 pårørende og 4 udpeget af Danske Diakonhjem. Forstanderen på Riis Friplejehjem er med til møderne. Administrativt personale fungerer som referent. Valgbare er beboerne, som vælger 3 medlemmer. Valgbare er pårørende til beboere, som vælger 4 medlemmer. For de valgte medlemmer er det 1 år. For de udpegede medlemmer er det 4 år. Valg afholdes i november måned. Der afholdes mindst 4 møder om året. Der udarbejdes referat fra møderne. Referatet sendes til medlemmerne af rådet og sættes på opslagstavler i huset. Rådet skal inddrages i fastlæggelse af overordnede principper for det daglige liv på plejehjemmet. Principperne efterleves i det daglige i dialog med beboerne og deres pårørende. Rådets arbejde skal refereres som en del af Riis Friplejehjems årsberetning, som sendes til de kommuner, der betaler for beboere på Riis Friplejehjem.  

Du kan se en oversigt over medlemmer af rådet fra 2018/19 her: Beboer- og pårørenderådet