Visitation til Riis Friplejehjem

Det er de samme betingelser der gør sig gældende, hvad enten der er tale om et friplejehjem eller et kommunalt plejehjem. Det er bopælskommunen, der vurderer, om man kan visiteres til en plejehjemsplads. Herefter er det borgeren selv, der kan ønske opholdssted. Og det behøver ikke være i hjemkommunen. Såfremt man ønsker en plads på Riis Friplejehjem, er det vigtigt at få gjort opmærksom på dette i forbindelse med visitationen, således at kommunen kan videresende visitationspapirerne til Riis Friplejehjem. 

Herefter skrives man op til en ledig bolig på Riis Friplejehjem. Såfremt der er tale om venteliste modtages der brev om dette.