Som medarbejder på Riis Friplejehjem har du adgang til forskellige personalegoder og sundhedsordninger. Nogle er aftalt centralt via Danske Diakonhjem og andre er aftalt lokalt.

 

Danske Diakonhjem

Danske Diakonhjem ønsker at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere på alle Danske Diakonhjems institutioner. 

Som et led i at være en moderne og attraktiv arbejdsplads ønsker Danske Diakonhjem derfor som en del af ansættelsen at kunne tilbyde medarbejderne attraktive personalegoder. 

Vi lægger vægt på, at personalegoderne har en værdi i forhold til medarbejdernes velfærd og mulighed for personlig og faglig udvikling. 

Vi ønsker at fremme en sund arbejdsplads, hvor medarbejderne får mulighed for at vælge blandt en bred vifte af muligheder til fremme af sundhed, forebyggelse af nedslidning samt til fastholdelse af et lavt sygefravær og få arbejdsskader. 

Vi lægger endvidere vægt på, at Danske Diakonhjem fremstår som en moderne og attraktiv arbejdsplads, som opfatter medarbejdere som værende fundamentet i udøvelsen af en professionel og kompetent pleje og omsorg til vore brugere, og derfor også har en interesse i at skabe rammer, hvor medarbejderens trivsel er i fokus.

Willis og Sundhedsdoktor

Ved Willis og SundhedsDoktor  er der f.eks. mulighed for "frit valg" forskellige typer forebyggende behandling, mulighed for psykologbistand, sundhedstjek og sundhedsfaglig rådgivning.

Lokalt aftalte ordninger

Som et supplement til de tilbud Danske Diakonhjem giver sine medarbejdere, har Riis Friplejehjem lokalt aftalt følgende personalegoder: 

Medlemskab af Fitness Center

Da vi på Riis lægger stor vægt på at forebygge skader og slid hos personalet, kan man få refunderet op til 250 kr. netto pr måned i forbindelse med et medlemskab af et Fitness Center. Der er indgået firmaaftale med Dansk Fitness i Give, og et medlemsskab koster her 199 kr. pr. måned. Dansk Fitness i Give afleverer hver måned en oversigt over medlemmerne fra Riis og dette danner så grundlag for udbetaling med næste månedsløn. Det er selvfølgelig en forudsætning at tilbuddet bruges for at der kan ske refusion af udgiften.

Benytter man et andet fitness center skal der hver måned afleveres dokumentation for udgiften til kontoret på Riis. 

Kranio-Sakral-Terapi

Riis' fastansatte fysioterapeut Lis Kærgaard tilbyder Kranio-Sakral-terapi til personalet for en egenbetaling på 200 kr. pr. behandling. Tiderne aftales direkte med Lis og behandlingen finder sted uden for arbejdstiden.

Andre individuelle tilbud

Der kan aftales andre sundhedsmæssige forebyggende foranstaltninger, f.eks. hjælp til rygestop, eller andre former for træning. Der må ikke være tale om behandling - det er omfattet af Danske Diakonhjem tilbud via Sundhedsdoktor. I hvert enkelt tilfælde laves en aftale med på forhånd med Lederen Poul Henning Larsen. 

Madordning

Personalet på Riis betaler hver måned via lønnen til en fælles madordning, og kan så få de faste måltider/frugt i løbet af en vagt.

Log Buy

Gennem Logbuy kan du få adgang til over 3.000 rabatter og tilbud i hele Danmark.

Rabatkortet til Logbuy findes som en App, du kan hente i AppStore. Du kan også selv printe et fysisk rabatkort via www.logbuy.dk. På fordelsportalen www.mylogbuy.com kan du oprette dig og læse mere om mulighederne.