Friplejehjem - Informationer og lovgivning

Friplejeboligloven  

1. januar 2009 begyndte en ny epoke for friplejehjem rundt om i Danmark. Fra denne dato så de – i lovens forstand - første friplejehjem dagens lys, dvs. at de som certificerede leverandører havde fået andel i bevillingskvoten med denne skæringsdato for omdannelse. Dog var det allerede i slutningen af 1990’erne, at de første selvejende plejehjem sprang ud i at varetage den daglige drift uden en kontrakt eller kommunal driftsoverenskomst. I praksis har friplejehjem altså eksisteret i flere år.

Friplejeboligloven, der trådte i kraft 1. februar 2007, var derfor længe ventet af Danske Diakonhjem og mange andre selvejende institutioner. Senere er de forskellige lovbekendtgørelser kommet til og loven er således i fuld gang med at blive udmøntet i praksis.

Det fremgår af lovforslaget fremsat 15. november 2006, at formålet med friplejeboligloven er, både ”at skabe rammer for frit valg for borgeren mellem kommunale og private plejeboliger uden for den kommunale boligforsyning”, og ”at give private adgang til at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud”.

Friplejehjem

Friplejehjem drives af selvejende institutioner, som leverer den personlige og praktiske hjælp til beboerne. De skal godkendes og certificeres af Den Sociale Servicestyrelse. De skal også indgå en kontrakt med den kommune, hvor de ligger, om pris og serviceniveau. De har typisk et bestemt værdigrundlag – det kan være religiøst eller politisk.

Pr. 1. januar 2004 blev Riis plejehjem officielt til et friplejehjem med plads til 40 beboere, fordelt på 2 etager. Riis Friplejehjem bygger på et kristent grundlag og er en del af Danske Diakonhjem. Riis Friplejehjem har mange tilbud om arrangementer, aktiviteter og socialt samvær som spil, sang og dans. Der lægges vægt på, at også pårørende bliver en del af livet på hjemmet.

Riis Friplejehjem inviterer i høj grad til at livet skal leves, og at beboerne er så aktive og inddrages så meget som muligt. Samtidig er tryghed, nærvær, omsorg og den hjemlige atmosfære nøgleord som kendetegner Riis Friplejehjem.

En grundtanke på plejehjemmet er også, at vi ikke arbejder FOR beboerne, men SAMMEN med beboerne. Det skal være et ligeværdigt samarbejde, hvor vi behandler hinanden ordentligt og møder hinanden som de forskellige mennesker, vi er.

Forstander Poul Henning Larsen, Riis Friplejehjem