Lidt historie om Riis Friplejehjem.

I landlige omgivelser, midt i Jylland og kun 2 km fra Løveparken i Givskud, ligger Riis Friplejehjem. Riis Friplejehjem har tradition for at modtage mennesker, unge som gamle, fra hele Danmark. Plejehjemmets ledelse, personale og beboere skaber sammen en hjemlig atmosfære, hvor fælleskab og samvær prioteres meget højt.

Plejehjemmets historie går tilbage til 1895, hvor det var privat plejehjem i lejede lokaler. Huset blev senere købt af lejeren Marianne Berntsen. Bygningen havde indtil da tjent som bolig og konsultation for Distriktslæge Bagger.

Marianne Berntsen havde fungeret som hjemmesygeplejerske og på et tidspunkt videreuddannet sig indenfor psykiatrien i Tyskland. Plejehjemmet har siden da haft mange beboere med psykiske lidelser.

Riis Plejehjem var i privat eje til op i 60-erne, hvor det blev omdannet til selvejende institution ligesom mange andre plejehjem. Senere kom plejehjemmet ind under sammenslutningen af Diakonhjem (i dag Danske Diakonhjem). Idéen til plejehjem som selvejende udgik her fra Riis, idet A. K. Hvid, den daværende ejer af stedet, fostrede idéen og blev den første forretningsfører for Sammenslutningen af Diakonhjem.

Efter at have haft overenskomst med henholdsvis Vejle Kommune og senere i 1993 med Give Kommune, er vi igen blevet lidt mere privat, da vi 1. januar 2004 blev friplejehjem. Give Kommune har beredvilligt givet de fornødne tilladelser til om- og tilbygning til friplejehjem med plads til 40 lejligheder og tilsvarende fælles-arealer, så vi kan fortsætte vore aktiviteter som hidtil. 

Plejehjemmet rummer idag mange forskellige mennesker i alderen 49-102 år. Der er tale om psykisk syge, demente, mennesker der har haft et slagtilfælde eller været ude for en ulykke, stofmisbrugere og almindeligt gamle friske mennesker.