Værdigrundlag Riis Friplejehjem

Riis Friplejehjem bygger på et kristent grundlag og er en del af de Danske diakonhjem. Grundholdningen er, at alle skal have mulighed for at tage medansvar og være medbestemmende i det omfang, de har lyst.

Grundtanken på plejehjemmet er, at vi ikke arbejder FOR beboerne, men SAMMEN med beboerne. Det skal være et ligeværdigt samarbejde, hvor vi behandler hinanden ordentligt og møder hinanden som de forskellige mennesker, vi er.

Værdigrundlag beboere

At dække de behov, som beboerne har for et hjem med hensyntagen til deres fysiske, psykiske, sociale og kulturelle behov og baggrund. Være et hjem hvor hver enkelt beboer har mulighed for at tage medansvar og være medbestemmende om indholdet af sin egen og vor fælles tilværelse. Vi vil ud fra en kristen holdning skabe et hjemligt miljø, hvor vi betragter enhver beboer som et medmenneske og noget værdifuldt.

 

 

Værdigrundlag pårørende

At være et sted, hvor man som pårørende til en beboer føler sig velkommen som gæst og får lov at opleve sig som en del af hjemmet. Der er mulighed for at bære med på ansvaret i større eller mindre grad, som man nu har mulighed for og lyst til. Der er mulighed for at deltage i hjemmets liv til hverdag og fest.

 

 

Værdigrundlag personale

At være en arbejdsplads, der byder på mere end blot at tjene til livets ophold. Det er en del af livet at være ansat på Riis Friplejehjem. Der er mulighed for personlig og faglig udvikling. Vi møder hinanden med tillid og respekt.